نام استارتاپ: استارتاپ تربه
حوزه کاری: صنعت گردشگری
شماره تماس: وارد نشده

معرفی کوتاه

تربه با استفاده از صنعت گردشگری در تلاش است با ارائه محصولات خود به بازار، کمک به حفظ شیوه زندگی عشایری کشور می کند.


معرفی و توضیحات تکمیلی

وارد نشده