نام تیم: هزارتو
حوزه کاری: توسعه برند ، دیجیتال برندینگ و استراتژی مارکتینگ
شماره تماس: 09378781686

معرفی کوتاه

تیم دیجیتال برندینگ هزارتو با شعار و ایمان به اینکه هزارتوی کسب و کارتان را حل می کنیم ایجاد و تاسیس گردید. حوزه فعالیت تیم هزارتو عبارت است از: برندینگ کسب وکار، پرسونال برندینگ، استراتژی شبکه های اجتماعی، تولید محتوا استوری تلینگ برند، دیجیتال مارکتینگ، کمپین تبلیغاتی، مشاوره کسب و کار و برندینگ، تحقیقات رقبا و تبلیغات را نام برد.


معرفی و توضیحات تکمیلی

وارد نشده