نام استارتاپ: جیم شو
حوزه کاری: ورزش
شماره تماس: وارد نشده

معرفی کوتاه

جیم شو تخصصی ترین اپلیکیشن ورزش در خانه رژيم و کالری شمار


معرفی و توضیحات تکمیلی

وارد نشده