نام استارتاپ: الوملک
حوزه کاری: املاک
شماره تماس: وارد نشده

معرفی کوتاه

الوملک با هدف کمک به حل مسائل سمت عرضه مسکن کشور در سال 99 شروع به کار کردف ما در الوملک برای خریداران و فروشندگان و مشاورین املاک راهکارهایی داریم تا نیازشان به نحو بهتری رفع شود.


معرفی و توضیحات تکمیلی

وارد نشده