اخبار و رویداد های مرکز نوآوری هاب اصفهان

مرکز نوآوری هاب اصفهان به عنوان یکی از فعالین اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی ایران خود را موظف می داند تا در جهت افزایش اطلاعات عمومی به انتشار اخبار این اکوسیستم بپردازد.

اخبار و رویداد های مرکز نوآوری هاب اصفهان

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران هم‌زمان با 180 کشور جهان برگزار می‌شود. به نقل از روابط عمومی هفته جهانی کارآفرینی ایران؛ سروش مودب دبیر دائمی هفته جهانی کارآفرینی خبر از برگزاری این رویداد برای هشتمین...