با هاب اصفهان در ارتباط باشید

می توانید برای ما پیغام خود را ارسال کنید

آدرس مجموعه نوآوری هاب اصفهان

دروازه دولت، ارگ عظیم جهان نما، آسانسور شماره 6، طبقه 5

تلفن مجموعه هاب اصفهان

98-31-32121476-7+