نمایش 1-5 از 5 نتیجه

در دورهمی گیم هاب چه گذشت

5 اردیبهشت 1398

این صفحه بروز میشود   5 اردیبهشت اولین گیم هاب در سال جدید برگزار شد، این رویداد هم توسط تیمهای بازی سازی اجرا شد. برنامه دور همی فرایند ساخت بازی …

شروع دوره پیش شتابدهی هاب اصفهان

4 اسفند 1397

اولین دوره پیش شتابدهی هاب با ۱۲ تیم آغاز شد. از حدود ۲۰۰ ایده متقاضی که به مرحله داوری رسیدند، حدود ۵۰ کارآفرین، داوری را با موفقیت گذراندند و برگزیده شدند، و …