نمایش 10-18 از 33 نتیجه

هاب تاک با آقای دکتر محمد جواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و مشاور سابق استاندار در ICT – بخش دوم

29 دی 1397

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. در چالش هاب تاک این هفته در بخش دوم گفتگو با آقای دکتر محمدجواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و …

هاب تاک با آقای دکتر محمد جواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و مشاور سابق استاندار در ICT – بخش اول

17 دی 1397

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. در هاب تاک این هفته در بخش اول گفتگو با آقای دکتر محمدجواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و مشاور …

هاب تاک با محمدعلی زاهدی – هم بنیانگذار اصفهان پلاس و مترجم کتاب جامعه استارتاپی

20 آبان 1397

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان استارتاپی از نویسندگان کتاب تا کارآفرینان است. میهمان این هفته محمد علی زاهدی، مترجم کتاب جامعه استارتاپی و هم بنیانگذار اصفهان پلاس است. …

هاب تاک با نگین احقر بازرگان، دانش آموخته مدیریت بازرگانی، هم بنیان گذار ناربو و آقای مترجم، مترجم کتابهای کارآفرینی و برنده سیداستارز 2018 اصفهان

6 آبان 1397

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان استارتاپی از نویسندگان کتاب تا کارآفرینان است. نگین بازرگان یک دانش آموخته مدیریت بازرگانی، هم بنیان گذار ناربو و آقای مترجم، یک مترجم …

هاب تاک با علی خادم الرضا، مدرس کارآفرینی و نویسنده کتابهای جعبه ابزار کارآفرینی و ستارگان کارآفرینی

29 مهر 1397

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان استارتاپی از نویسندگان کتاب تا کارآفرینان است. علی خادم الرضا دانش آموخته DBA در کارآفرینی از دانشگاه تهران، مدرس کارآفرینی و نویسنده کتابهای …