مطالب آموزشی مرکز نوآوری هاب اصفهان

مرکز نوآوری هاب اصفهان این امکان را برای کاربران ایجاد کرده است که مقاله های خو را در وب سایت هاب اصفهان به اشتراک بگذارند ، مقاله علمي معمولاً در نتيجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و با رويكردي جديد با جهت دستيابي به نتايجي تازه، تهيه و منتشر مي‏گردد.

مقالات جدید مرکز نوآوری هاب اصفهان

روش های تامین سرمایه برای استارتاپ

استارتاپی ایجاد می گردد اولین دغدغه بنیان گذاران برای ادامه راه مباحث مالی وروش های جذب سرمایه است. جذب سرمایه می تواند به گسترش و بقای یک استارتاپ کمک...