شتابدهنده مرکز نوآوری هاب اصفهان

شتابدهنده هاب اصفهان در فضایی مناسب و ایدئال با حضور شبکه گسترده‌ای از منتورها و مشاوران از یک سو و شبکه سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، این فرصت را در اختیار صاحبان محصول در تمامی حوزه‌ها قرار می‌دهد تا در یک دوره ۹ ماهه برنامه‌ریزی دقیق و منظمی را برای توسعه محصول و بازار خود داشته باشند و در این مسیر از حمایت تجربی و مالی هاب اصفهان بهره‌مند شوند.

حوزه های تخصصی شتابدهنده هاب اصفهان

اینتــرنت اشــیا

امروزه اینترنت اشیا همه دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات را فرا گرفته است ، اینترنت اشیا با راهکار های هوشمند خود در همه ابعاد زندگی بشر رخنه کرده و نوید بخش آینده ای بهره ور ، دلپذیر و آسوده است.

شهــر هوشــمند

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتا از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه،گسترش و ترویج شیوه های پایدار و با هدف رفع چالش های رو به رشد شهر نشینی،ایجاد شده است ، بخش بزرگی از این چارچوب ، یک شبکه هوشمند از اشیا متصل و ماشین هایی است که اطلاعات را با استفاده از فناوری بی سیم و رایانش ابری انتقال می دهد.

گردشـــگری

گردشگری صنعت بزرگی است که امروزه بسیاری از کشور ها از طریق آن کسب درآمد میکنند،این صنعت یکی از بزرگترین صنایع جهان است و اقتصاد بسیاری از کشور های توریست پذیر را دگرگون کرده است،این صنعت پتانسیل آن را دارد که روابط بین کشور ها،تبادل فرهنگی و شاغل مختلف را بهبود بخشد و با ایجاد صنف هایی برای سرگرمی و تفریح گردشگران، به درآمدزایی هرچه بیشتر کشور ها کمک کند.

هـوش مصنــوعی

هوش مصنوعی شاخه گسترده ای از علوم رایانه است که مربوط به ساخت ماشین های هوشمند با توانایی انجام وظایفی است که معمولا به هوش انسان نیاز دارند، هوش مصنوعی کاربرد های متنوعی در بخشهای مختلف یک کسب و کار دارد، امروزه کسب و کار های زیادی از هوش مصنوعی جهت ارتقای سطح کیفی خود بهره میبرند.

مراحل شتابدهی مرکز نوآوری هاب اصفهان

از ایده تا اجرا در هاب اصفهان
ما در مرکز نوآوری هاب اصفهان، در 6 مرحله کمک می کنیم ایده نوآورانه شما به محصول قابل پذیرش در بازار تبدیل شود

درخواست شتابدهی