درباره هاب اصفهان

با کارهای هاب بیشتر آشنا شوید!

هاب چگونه این کارها را انجام می دهد؟

هاب اصفهان ایده های ارزشمند و آینده دار را کشف و بر روی آنها سرمایه گذاری می کند و از آن ها استارتاپ میسازد. این کار به این روش انجام می شود:

  • ارائه فضای کاری مشترک و امکانات اولیه کسب و کار
  • در اختیار قراردادن سرمایه نقدی
  • ارائه آموزشها و راهنمایی های مورد نیاز آنها
  • کمک در جذب سرمایه گذار و تجاری سازی

 

در بخش استارتاپ استودیو، ما به عنوان کارگزار شرکت همراه اول و حرکت اول٬ با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی و دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور رفع چالش های موجود٬ به ساخت استارتاپ های ارزشمند و آینده دار  از طریق افراد مستعد و توانمند میپردازیم.

 

کار هاب چیست؟

هاب اصفهان در پائیز 1396 با مشارکت همراه اول، شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی و صندوق پژوهش و فناوری اصفهان  تاسیس شد و خیلی زود فعالیت اصلی خود را آغاز نمود. هاب پنج حوزه فعالیت  جذاب دارد:

 

هاب همزمان که به توسعه کارآفرینی کشور کمک می کند، یک شرکت فعال در حوزه سرمایه گذاری  استارتاپ ها  نیز به شمار می رود. ترکیب این دو فعالیت، یک شبکه قدرتمند از کارآفرینی و ثروت آفرینی را برای استارتاپها و شرکتها ایجاد می کند.

اعضا هیات مدیره هاب اصفهان

دکتر سیدمهدی ابطحی
رییس هیات مدیره

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر هاشم کیانی
نایب رییس هیات مدیره

مدیر توسعه کسب و کار همراه اول 

دکتر احمد رضا سبزواری
عضو هیات مدیره هاب اصفهان
دکتر جعفر قیصری
عضو هیات مدیره

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دکتر مهدی کشمیری
عضو هیات مدیره

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

تیم هاب اصفهان

با تیم هاب اصفهان بیشتر آشنا شوید!

علیرضا انصاریان
مدیر ارتباطات
منا صابرین
مدیر ارتباطات
محمد خادمی
مدیر مالی
شهرزاد ترابی زاده
مدیر داخلی و توسعه کسب و کار
مهران کرمی
مدیر عامل
آذر آرش زاده
کارشناس مالی
سید لطیف رضوی
مسئول خدمات