مرکز نوآوری هاب اصفهان

مرکز نوآوری هاب اصفهان از سال 1396 با مشارکت همراه اول، شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول ، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی فعالیت خود را به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم نوآوری و استارتاپی کشور در شهر اصفهان آغاز کرد. مرکز نوآوری هاب اصفهان می کوشد همزمان با توسعه کارآفرینی کشور و شهر اصفهان، به عنوان یک مجموعه سرمایه گذاری نیز در کنار تیم های نوآور و استارتاپی باشد . ترکیب این دو فعالیت، یک شبکه قدرتمند از کارآفرینی و ثروت آفرینی را برای استارتاپها و شرکتها ایجاد می کند.

از ایده تا اجرا در مرکز نوآوری هاب

ما در مرکز نوآوری هاب اصفهان ، در 6 مرحله کمک می کنیم ایده نوآورانه شما به محصول قابل پذیرش در بازار تبدیل شود

مرحله نهایی
ایجاد شرکت
مرحله پنجم
جذب سرمایه
مرحله چهارم
شتابدهی
مرحله سوم
توسعه محصول
مرحله دوم
منتورینگ
مرحله اول
پذیرش در هاب
حوزه های فعالیت مرکز نوآوری هاب اصفهان

استارتاپ های حوزه شهر هوشمند

استارتاپ های حوزه اینترنت اشیاء

استارتاپ های حوزه گردشگری

هاب تاک یا گفتگوهای چالشی هاب

1398

هاب تاک با دکتر محمد مهدی داوری مدیر عامل Innobrain سوئد

1398

هاب تاک با دکتر قیصری – رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1398

هاب تاک زنده با تیم استارتاپی باکس

1398

هاب تاک با هم بنیانگذار ویرگول

1398

هاب تاک با پیمان کاظمی – مدیر شتابدهنده اکسل اصفهان

1397

هاب تاک با دکتر کوروش خسروی – عضو شورای شهر اصفهان

1397

هاب تاک با آقای دکتر محمد جواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و مشاور سابق استاندار در ICT – بخش دوم

1397

هاب تاک با آقای دکتر محمد جواد امیدی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی و مشاور سابق استاندار در ICT – بخش اول

استارتاپ های هاب